Zorgverzekeraars maken afspraken over vergoeding medicijnen

Zorgverzekeraars maken afspraken over vergoeding medicijnenVoor veel Nederlanders is de zorgverzekering iets dat weliswaar door de Overheid verplicht is gesteld, maandelijks een behoorlijk bedrag kost, maar voor de rest niet zo heel relevant is. behoort u bij deze groep dan betekent dit dat u waarschijnlijk niet al te veel zorg nodig hebt. Dat is een felicitatie waard! Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u juist wel regelmatig gebruik moet maken van uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek bent, of omdat u dure medicijnen nodig hebt. Vooral patiënten die dure medicatie nodig hebben zijn vaak niet al te enthousiast over hun zorgverzekeraar. Dat komt omdat er veel onduidelijkheid bestaat over bepaalde medicijnen. Wat door de ene zorgverzekeraar wel wordt vergoed wordt door een ander weer niet vergoed. Heel vervelend en bijzonder onduidelijk allemaal.

Zorgverzekeraars Nederland niet blij met onduidelijkheid

Niet alleen patiënten zijn het zat dat er nogal wat willekeur lijkt te bestaan bij het vergoeden van noodzakelijke maar dure medicatie. Zorgverzekeraars Nederland, de belangenorganisatie van zorgverzekeraars, is ook niet erg gelukkig met de gang van zaken. Het gegeven dat een vergoeding van een bepaald medicijn afhangt van de vraag of iemand wel bij de juiste maatschappij is verzekerd tast volgens Zorgverzekeraars Nederland het principe van het basispakket aan. Dat basispakket moet namelijk voor iedereen gelijk zijn.

Medicijnen op vergoedingenlijst

Om voor patiënten helder te krijgen of bepaalde medicijnen wel of niet vergoed worden bestaat er een zogenaamde ‘vergoedingenlijst’. Een geregistreerd geneesmiddel wordt vergoed, een geneesmiddel dat niet geregistreerd staat meestal niet. Zorgverzekeraars mogen er ook nog eens voor kiezen om alleen een goedkoop middel te vergoeden. Dat dit in de praktijk tot ongelijkheid leidt is duidelijk. Om deze ongelijkheid op te lossen hebben de zorgverzekeraars (gebundeld in Zorgverzekeraars Nederland) besloten afspraken te maken zodat zorgverzekeraars in het vervolg volgens dezelfde richtlijnen zouden werken. Het idee daarachter is dat dit duidelijkheid moet scheppen voor de verzekerde.

Ministerie en Mededingingsautoriteit geven toestemming

De gezamenlijke afspraak die door ZN gemaakt is over welke medicatie wordt vergoed biedt weliswaar duidelijkheid voor de patiënt, maar had toch heel wat voeten in de aarde. Dat kwam doordat het maken van afspraken over vergoedingen tussen verzekeraars onderling in principe verboden is in verband met de mededingingswet. Na langdurige gesprekken tussen het Ministerie van Volksgezondheid, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Mededingingsautoriteit is er uiteindelijk toch toestemming gegeven voor deze manier van handelen. André Rouvoet, voorzitter van ZN spreekt van “een pragmatische oplossing die verzekerden duidelijkheid geeft en tegelijk past in de mededingingsregels.”