Zorgverzekeraars moeten zich meer richten op chronisch zieken

Zorgverzekeraars moeten zich meer richten op chronisch ziekenOp 16 juni maakte minister Edith Schippers (Volksgezondheid) haar plannen voor de zorgverzekeraars bekend die in 2016 moeten worden ingevoerd. Kern van deze maatregelen is dat zorgverzekeraars zich meer zouden moeten richten op chronisch zieken en andere kwetsbare groepen verzekerden. Om dit te bereiken zal een groter gedeelte van het geld dat zorgverzekeraars van de Overheid ontvangen afhankelijk zijn van het aantal chronisch zieken dat een polis heeft bij een bepaalde verzekeraar.

Compensatie voor verzekeraars wordt gewijzigd

Om verzekeraars aan te sporen meer oog te hebben voor kwetsbare verzekerden wordt de compensatie voor verzekeraars veranderd. Deze compensatie die verzekeraars ontvangen van het Rijk wordt ook wel de ‘risicoverevening’ genoemd. Vanaf 2016 krijgen verzekeraars vanaf 2016 een hogere compensatie voor een chronisch zieke polishouder. Die compensatie zal overeen komen met de vooraf verwachte kosten die de verzekeringsmaatschappij maakt voor de chronisch zieke polishouder. Dat dit een interessante en gunstige verandering van de regels is die de verzekeraar goed uitkomt is te zien aan de cijfers die het Ministerie van Volksgezondheid bekend heeft gemaakt. Vanaf 2016 ontvangt een verzekeraar voor een oudere met meerdere chronische aandoeningen ongeveer 20.000 euro. Een gezonde jonge polishouder levert in de nieuwe situatie maar een paar honderd euro aan bijdrage vanuit de overheid op.

Grote groep kwetsbaren

De term chronisch zieken suggereert misschien dat het hier om een kleine groep verzekerden draait. De gedachte die bij veel mensen leeft is namelijk dat we in Nederland over het algemeen redelijk gezond zijn, en zeker niet chronisch ziek. Toch is de groep waarvoor verzekeraars vanaf 2016 een hoge bijdrage ontvangen enorm groot. Volgens de laatste cijfers gaat het hier namelijk om ongeveer 4 miljoen mensen. Volgens minister Schippers zullen dankzij de nieuwe risicoverevening zorgverzekeraars beter in staat zijn om voor deze groep van 4 miljoen mensen kwalitatief hoogwaardige zorg in te kopen tegen een scherpe prijs.

Zorgkosten terugdringen

Het idee achter het wijzigen van de risicoverevening heeft alles te maken met de wens van de minister om stevig te bezuinigen op de kosten in de zorg. Deze wijziging is onderdeel van een aantal maatregelen die samen een besparing van 1 miljard euro op moeten leveren. Dat is namelijk het bedrag dat Schippers in eerste instantie wilde besparen door een goedkopere polis aan te bieden. Zoals bekend stemde de Eerste Kamer dit plan af, waardoor er een kabinetscrisis ontstond die de coalitie serieus aan het wankelen bracht.