Zorgverzekeraars Nederland verwijt Consumentenbond paniekzaaierij

Leestijd: 2 minuten

Eigenlijk is het elke herfst weer hetzelfde liedje. De premies voor de zorgverzekering van het volgende jaar worden bekendgemaakt. De premie gaat ten opzichte van het jaar daarvoor gemiddeld genomen omhoog. Veel consumenten gaan -meestal online – zoeken naar de polis die voor hen het meest gunstig is. Vervolgens stapt men over, of men is tevreden bij de huidige zorgverzekeraar en ‘blijft zitten’.

Oh ja, in deze periode komt het bovendien geregeld voor dat de zorgverzekeraars en consumentenorganisaties met elkaar in de clinch liggen over zaken als: is de premie niet te hoog? Wordt de consument voldoende geïnformeerd? En wordt de noodzakelijke zorg wel zo volledig mogelijk vergoed? Dat is dit jaar niet anders.

De Consumentenbond verweet Zorgverzekeraars Nederland (ZN; de koepelorganisatie van zorgverzekeraars) consumenten onvolledig te informeren. ZN sloeg terug door te stellen dat de Consumentenbond onnodige onrust creëert. Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand?

Wat de Consumentenbond zegt

De Consumentenbond trok medio november 2017 aan de bel. De Consumentenbond was namelijk niet te spreken over het feit “dat zorgverzekeraars weer hun zaakjes niet op tijd op orde hebben”, zoals de directeur van de Consumentenbond het verwoordde. Met “die zaakjes” doelde hij op de contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

Voor het vergoeden van ziekenhuiszorg moeten de verzekeraars namelijk jaarlijks onderhandelen met de zorgaanbieders (in dit geval het ziekenhuis). Dat duurt vaak lang, want deze onderhandelingen zijn niet zo gemakkelijk.

Op zich heeft de Consumentenbond daar wel een punt. In veel gevallen is het zo dat zorg niet volledig vergoed wordt wanneer een verzekeraar en een zorgverlener (bijvoorbeeld een ziekenhuis) onderling geen contract hebben afgesloten. De kritiek van de Consumentenbond – die wil dat de contractonderhandelingen zijn afgerond voordat de premies bekend worden gemaakt – is niet nieuw. Vorig jaar klonken al dezelfde geluiden.

Wat de zorgverzekeraars zeggen

Na de uitspraken van de Consumentenbond voelde koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland zich geroepen op deze opmerkingen te reageren. Zoals te verwachten was liep de reactie van ZN niet over van enthousiasme. Volgens ZN creëert de Consumentenbond onrust. ZN stelt dat de Consumentenbond een “groot commercieel belang” heeft bij dit soort onrust onder consumenten. ZN doelt hierbij op de zogenaamde “opstapvergoeding”.

“Hoe meer reuring, hoe meer mensen op internet gaan onderzoeken of ze misschien beter kunnen overstappen op een andere verzekeraar. Bijvoorbeeld via de zorgvergelijker van de Consumentenbond. Elke overstapper levert de Consumentenbond daar geld op, geld dat bovendien wordt betaald door de zorgverzekeraars”. Het bestaan van zo’n “opstapvergoeding” wordt bevestigd door de Consumentenbond en bedraagt 45 euro per overstapper.

Wat betekent dit voor de verzekerde?

Het moddergooien tussen de zorgverzekeraars en de Consumentenbond maakt duidelijk dat het allemaal nogal gecompliceerd ligt. De Consumentenbond lijkt een punt te hebben wanneer ze stelt dat de informatie voor klanten niet voldoende op orde is. Aan de andere kant lijkt de Consumentenbond enigszins voorbij te gaan aan de complexe werkelijkheid van contractonderhandelingen die vaak moeizaam verlopen.

Toch is er iets positiefs te melden. De Consumentenbond zegt niet alleen verzekeraars, maar ook de ziekenhuizen te gaan aanspreken op het onderhandelproces. Tegelijkertijd hebben verzekeraars CZ en Menzis gezegd ziekenhuiszorg volledig te vergoeden, ook zonder dat er een contract is afgesloten.

3.9/58 ratings