Zorgverzekeraars willen fysio chronisch zieken terug in basispakket

Leestijd: 2 minuten

Elk jaar rond de maand juni komt de Minister van Volksgezondheid met informatie over behandelingen die het volgende jaar in het basispakket van de zorgverzekering zullen vallen. Soms wordt er wat uit dit pakket gehaald, regelmatig wordt er iets toegevoegd. De stelregel die over het algemeen gehanteerd wordt is dat “behandelingen die voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk” automatisch worden vergoed.

Toch ontstaat er regelmatig onenigheid tussen de politiek en bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. Vaak is dit het geval wanneer een bepaalde behandeling niet wordt vergoed terwijl dit bij veel polishouders niet bekend is. Polishouders die plotseling geconfronteerd worden met een behandeling die niet in het basispakket zit uiten hun onvrede meestal bij hun verzekeraar. Die kan daar echter niets aan veranderen, en zit dan ook niet echt op ontevreden polishouders te wachten.

Veel onduidelijkheid over vergoeding fysiotherapie

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de koepelorganisatie van zorgverzekeraars geeft aan dat één van de behandelingen waar het meeste onduidelijkheid over bestaat fysiotherapie is. Fysiotherapie voor kinderen wordt namelijk volledig vergoed terwijl fysiotherapie voor volwassenen in 2012 uit het basispakket is gehaald.

Volwassenen die lijden aan een chronische ziekte krijgen een gedeelte van de behandeling dan wel weer vergoed, maar pas nadat ze de eerste 20 behandelingen zelf hebben betaald.

Een forse kostenpost dus voor de chronisch zieke die afhankelijk is van fysiotherapie om een zekere kwaliteit van leven voor zichzelf te garanderen. Chronisch zieken zijn verontwaardigd over deze gang van zaken, en ook zorgverzekeraars zijn hier niet over te spreken.

Chronische lijst als uitgangspunt

Dat fysiotherapie voor chronisch zieken geen luxe is, maar bittere noodzaak maakt de huidige gang van zaken voor polishouders én zorgverzekeraars onverteerbaar. Zorgverzekeraars Nederland heeft daarom aan de bel getrokken en in een brief aan de Tweede Kamer bezwaren geuit tegen de praktijk zoals die nu is.

Omdat fysiotherapie voor chronisch zieken essentieel is zou dit volgens Zorgverzekeraars Nederland voor deze groep mensen weer in het basispakket moeten worden opgenomen. ZN wijst hierbij op de zogenaamde ‘chronische lijst’. Deze lijst is een lijst met aandoeningen die vermeld staat in het Besluit Zorgverzekering.

Wie aan één of meerdere van de vermelde aandoeningen leidt zou fysiotherapie volledig vergoed moeten krijgen. Ook stelt ZN in de brief dat vergoeding van fysiotherapie op termijn kosten kan schelen. Bepaalde aandoeningen zijn namelijk zo goed te behandelen met fysiotherapie dat een dure operatie niet nodig is.

ZN zegt dat mensen van fysiotherapie af zullen zien wanneer de eerste 20 behandelingen zelf moeten worden betaald, met als gevolg dat een dure operatie alsnog moet worden uitgevoerd om de klachten te bestrijden.

4.9/58 ratings